Sửa Audio iPhone 7 và iPhone 7 Plus

600.000 400.000

*Dịch vụ sửa chữa cho khách hàng ở xa